სწრაფი შეერთება

  • Quick Coupler

    სწრაფი შეერთება

    კაბინაში დამონტაჟებულია ჩამრთველი და უსაფრთხოების ჩამონტაჟება შესაძლებელია კაბინაში გადართვის ღილაკის უბრალოდ დაჭერით. ამიტომ, კაბინიდან გამოსვლის პრობლემა იხსნება. უსაფრთხოების პინის გახსნისა და დახურვის ახალი ტექნოლოგია მიიღწევა ექსკავატორის ელექტროძრავის სისტემის გამოყენებით და არა ჰიდრავლიკური სისტემით. ამიტომ, მაღალხარისხიანი ნავთობის წნევა ენერგეტიკით ჩანაცვლდება, რაც ზოგავს ხარჯებს წარმოებაში. კაბინაში, რქის ავტომატური ხმის გამოყენება შესაძლებელია იმის დასადგენად, არის თუ არა იგი დაკავშირებული. გატეხილი მავთულის შემთხვევაში, უზრუნველყოფილია ხელით გადაკეთების უსაფრთხოება.