კომპანიის კულტურა

კომპანიის სულისკვეთება: გამძლეობა, სრულყოფილებისკენ სწრაფვა, მუდმივად აჯობა

კომპანიის ხედვა: იყოს ექსკავატორის აქსესუარების წამყვანი მწარმოებელი

მიზანი: გახდე ჰიდრავლიკური მოტეხილობის ჩაქუჩების წამყვანი მწარმოებელი

ბიზნესის ფილოსოფია: მთლიანობაზე დაფუძნებული, ინოვაცია, როგორც სული

ხარისხის პოლიტიკა: საგულდაგულოა, გააუმჯობესეთ, მიაწოდეთ მომხმარებელს ხარისხიანი პროდუქტი და დამაკმაყოფილებელი სერვისები, რათა მუდმივად გაუმჯობესდეს საწარმოს ხარისხის მართვის სისტემა.