კომპანიის კულტურა

კომპანიის სულისკვეთება: მოითმინეთ, ისწრაფვით სრულყოფილებისკენ, მუდმივად აჯობეთ

კომპანიის ხედვა: ვიყოთ ექსკავატორის აქსესუარების წამყვანი მწარმოებელი

მიზანი: გავხდეთ ჰიდრავლიკური მტვრევადი ჩაქუჩების წამყვანი მწარმოებელი

ბიზნესის ფილოსოფია: მთლიანობაზე დაფუძნებული, ინოვაცია, როგორც სული

ხარისხის პოლიტიკა: ზედმიწევნითი, განაგრძეთ გაუმჯობესება, მიაწოდეთ მომხმარებლებს ხარისხიანი პროდუქტები და დამაკმაყოფილებელი სერვისები, რათა საწარმოს ხარისხის მართვის სისტემა მუდმივად გაუმჯობესდეს.